Hvordan bli forelder til seg selv

Våre foreldre er ikke perfekte. Kanskje de har ikke gitt oss all støtte, oppmuntring, anerkjennelse, trøst eller kjærlighet vi har trengt i oppveksten og senere i livet. Det kan være flere grunner til hvorfor de ikke har gjort det, men den mest vanlige grunnen er at de ikke har fått støtte og kjærlighet selv og/eller var de ikke i stand til å gi det til seg selv senere i livet.
Read more