Hva er sannhet?

Denne artikkelen kommer opprinnelig fra en Facebook post.

Jeg ble født i tidligere Tsjekkoslovakia (nå Slovakia). Første 9 år av livet mitt har jeg levd i kommunisme. Fra barnahagen av ble jeg fortalt «sannheter» om livet- hvor bra kommunismen er, hvor heldig vi er som får leve trygd uten den overlevelseskampen kapitalisme hadde å tilby. (Og ja, vi hadde bilder av Lenin hengende på veggen i barnahagen.) Jeg ble fortalt på skolen, av tv og voksne rundt meg at jeg var heldig som kunne vokse opp i fredelig land som har tatt være på sine innbyggere. Jeg ble fortalt at den vestlige delen av verden var ond, farlig og utrygg. Jeg og mine skolevenner ble programmert med «sannheter» om hva vi skal tenke og hvordan vi skal tenke.