Barnas 6 grunnleggende behov

Vi alle har vært barn. Barndommen former oss og lager avgjørende grunnlag for vår fremtid. Den bestemmer om hvordan vi forholder oss til andre mennesker og livssituasjoner som vil oppstå. Og hovedsakelig hvordan vi vil forholde oss til oss selv. Det er bare få av oss som har fått alle 6 behov møtt tidlig i barndommen. Selv om vi ikke har fått alle grunnleggende behov dekket som barn, er det aldri for sent til å bli lykkelig og fornøyd som voksen. Selv sent i voksen alder kan vi gi oss selv alt det vi lengter etter.

Read more