Traume gjennom flere liv

 

I mitt arbeid ser jeg ofte hvordan forrige liv påvirker det nåværende livet. Ubearbeidede traumer blir levende også i dette livet. Tankemønstre og følelser fra tiden når en var kanskje munk for 1000 år siden kommer opp igjen. Som oftest får vi gjennom flere liv sjanse til å bearbeide og forandre det som ikke tjener oss vel mer. Vi kan gjerne bruke 100 liv til å skrelle alle lag av et traume, eller et indre mønster for å endelig bli ferdig med det. Sjelen vår oppfatter ikke tid på samme måte som et menneske gjør og fra dens perspektiv er 100 liv ikke veldig lang tid.
Read more