Tunge emosjoner og misfargede briller

Vi mennesker er i stand til å oppleve veldig stort spekter av emosjoner. Alt fra glede og kjærlighet til frykt, sorg, skyldfølelse, skam som er de tyngste og mest lavvibrasjonelle av alle emosjoner. Det betyr ikke at det er noe galt med de, men de kan være ubehagelig og tung å kjenne på. Så mye at vi mennesker gjør alt for å distrahere oss fra å føle de.
Read more

Barnas 6 grunnleggende behov

Vi alle har vært barn. Barndommen former oss og lager avgjørende grunnlag for vår fremtid. Den bestemmer om hvordan vi forholder oss til andre mennesker og livssituasjoner som vil oppstå. Og hovedsakelig hvordan vi vil forholde oss til oss selv. Det er bare få av oss som har fått alle 6 behov møtt tidlig i barndommen. Selv om vi ikke har fått alle grunnleggende behov dekket som barn, er det aldri for sent til å bli lykkelig og fornøyd som voksen. Selv sent i voksen alder kan vi gi oss selv alt det vi lengter etter.

Read more